praktijk aanzicht

Heel lang geleden bestonden er nog veeartsen. Nu niet meer, er bestaan wel dierenartsen die vee behandelen. De onduidelijkheid over de naam, komt uit de historie. Voor 1926 was er een rijksveeartsenijschool in Utrecht.  Als je daar was afgestudeerd, was je met recht veearts. Na dat jaar werd het de faculteit diergeneeskunde en de afgestudeerde student heette dus dierenarts. Kortom, er zijn geen levende veeartsen meer. Ook Jaap Boersma is dus dierenarts. Wat voor dierenarts, kun je vinden onder de verschillende hoofdstukjes. Naast een dieren-betermakende-dierenarts zijn er ook andere aspecten aan het vak. Op elk van de genoemde aspecten van het brede begrip dierenarts heeft Jaap Boersma kennis, kunde en ervaring. Maar wel verschillend ingekleurd. lees dat uitgebreider op de verschillende onderdelen.