praktijk aanzicht

Naast dierenarts voor landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren ben ik ook jarenlang "manager" geweest. De aanhalingstekens geven aan, dat het aanvankelijk nog niet zo veel voorstelde: één dierenarts en één assistente. Een gebouw van 100 m² en 2 computers... Dat was in 1994. Het is niet snel gegroeid, maar kort geleden waren er 3 dierenartsen, 3 assistentes, ruim 200 m² en eigenlijk wel heel veel pc's: nu ik ga tellen zijn er 8.Toch is het vooral een langzame, stabiele en autonome groei geweest, waardoor de kracht van de praktijk - persoonlijk contact, kennen en herkennen - behouden kon blijven. Wat is dan manager? Naast dierenarts zijn, zorg je dan voor het zorgvuldig administreren, voor een goede pr, een fatsoenlijke ict, , het personeelsbeleid, omgang met de buurt collegae, wat eigenlijk niet? Alles wat niet direct als diergeneeskunde bekend staat doet de manager, of beter, hij zorgt dat het gedaan wordt.